Integritetspolicy

Integritetspolicy

Som kund eller besökare av min webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i villkoren nedan och samtycker till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Ägare av företaget och denna hemsidan:

Denna sida drivs av företaget Kreativ Balans by Annelie som är en enskild firma med F-skatt.

Personuppgiftsansvar
Jag, Annelie Sackelius, ägare av Kreativ Balans by Annelie, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på https://kreativbalans.se.

Det innebär att jag ser till att du som besökare är medveten om att jag samlar in dina personuppgifter, hur jag gör det och varför. Jag ser också till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begära ut de uppgifter jag har om dig, begränsa hur jag använder dina uppgifter eller använda rätten att ta bort dem helt. Jag delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta – läs mer om det nedan.

Vilka uppgifter samlas in:
Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Kreativ Balans by Annelie, så hamnar dina personuppgifter inom någon av följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder min hemsida och mina tjänster. Denna information kan inkludera IP-adress, typ av enhet och webbläsare samt information om hur du interagerar med på min hemsida, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Tredjeparts information samlas in om du väljer att trycka på någon länk på min hemsida som tar dig vidare till en annan sajt som till exempel Facebook eller Instagram. Då samlar de in information om din vistelse på deras sajter utifrån sina integritetspolicys som du kan läsa mer om på deras respektive sajter.
 • Annan information som jag mottar från dig igenom din kontakt med mig.

Varför samlar jag in dina uppgifter?
Syftet med insamling av dina personuppgifter är att kunna leverera tjänster till dig och för bokföringslagen.

Hur samlas uppgifterna in?
Det vanligaste sättet för mig att få in personuppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl, sms eller via Bokadirekt. Du kan alltid i efterhand be mig att ändra dina uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dem helt.

Inom fotvården skriver jag information om din fothälsa så att jag lättare kan ge dig en professionell behandling. Dessa förvarar jag till nästkommande årsskifte efter din sista behandling. Du kan när som helst be mig ta bort dem.

I samtalsterapin skriver jag minnesanteckningar för att kunna vägleda dig så professionellt som möjligt. Jag förvarar dessa anteckningar i upp till 2 år efter vårt sista möte om du skulle vilja komma tillbaka. Du kan när som helst be om att jag tar bort dem.

Bokning av behandlingar, samtal och evenemang
All bokning sker via Bokadirekt och där gäller deras integritetspolicy som du kan läsa mer om på deras sida. Om du kontaktar mig via mejl eller sms för att be mig om hjälp att boka in dig så gör jag bokningen i Bokadirekt och du hamnar i deras register. Därefter så raderar jag ditt mejl. Kreativ Balans by Annelie garanterar att dessa uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Genom att boka själv eller skicka en bokningsansökan till mig via mejl eller sms så ger du ditt samtycke till att jag hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Jag lägger upp din bokning på Bokadirekt och den faller under deras integritetspolicy som du kan läsa om på deras hemsida bokadirekt.se
 • Jag använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas enligt ovan nämnda beskrivning.
 • Varje enskild person kan när som helst be mig att ta bort dennes sparade personuppgifter, genom att kontakta mig.
 • Varje enskild person kan när som helst be Bokadirekt att ta bort dennes sparade personuppgifter genom att kontakta dem.

Cookies/Kakor
Hemsidan samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper mig att se statistik över mina besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress. Om du lämnar en kommentar på hemsidan så kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Hur länge behåller Kreativ Balans by Annelie dina personuppgifter?
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som jag lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till mig och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar mig från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som jag utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt.
 • Klagomål lämnas till datainspektionen.se

Du kan när som helst begära ut de personuppgifter jag har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett mig. Du kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Informationssäkerhet
Kreativ Balans by Annelie vill försäkra dig om att dina personuppgifter behandlas säkert. Jag hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Frågor angående integritetspolicyn
Om du har frågor gällande denna integritetspolicy eller vår informationshantering så är du välkommen att kontakta mig på info@kreativbalans.se

Detsamma gäller om du vill att jag delger dig vilka uppgifter vi har, uppdatera dina uppgifter eller raderar dina uppgifter helt från vår databas.

Hoppas att du skall känna dig trygg som besökare och kund hos oss på Kreativ Balans by Annelie

Annelie Sackelius
Ägare på Kreativ Balans by Annelie

 

 

Vad roligt att du tycker om mina bilder och texter.
De flesta bilderna tillhör Kreativ Balans by Annelie.
Vissa bilder i bloggen är lånade på Pixabay.